Whether you require distribution or fulfillment, defined freight forwarding, or a complete supply chain solution, GL can provide you with a customized solution tailored to your needs. Air Freight

0%
Sea freight Services
0%
Air freight Services
0
Domestic Transportation
0%
Project Cargo
  • Consultancy on customs law and regulations.
  • Do customs clearance for all types of import – export.
  • Classification of goods
  • Consultancy on tax access and other relevant tax & duty policies.

Pegasus thực hiện vai trò của “Người quản lý tàu” nhằm duy trì khả năng bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, cũng như sự phù hợp thường xuyên của tàu, thuyền bộ với hệ thống quản lý an toàn, hệ thống an ninh hàng hải quốc tế ISPS Code, các quy định trong Công ước lao động Hàng hải MLC-2006 và các quy định pháp luật hiện hành.

Đội tàu Pegasus sở hữu và thuê lại với nhiều size tàu có thể đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận chuyển hàng hóa của nhiều Khách hàng. Do đó với năng lực của công ty cùng với các đối tác của các nhà cung ứng tàu biển khác, Pegasus tự hào có thể đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển quốc tế của khách hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước.

PEGASUS SHIPPING là đại diện mua bán tàu biển độc quyền tại Việt Nam cho OPTIMA SHIPPING SERVICES – Một trong những Công ty môi giới tàu biển hàng đầu trên thế giới, có mạng lưới văn phòng và khách hàng rộng lớn trên thế giới

Brunker Prices

WHAT PEOPLE SAY ABOUT US

testimonial2.jpg

Their performance on our project was extremely successful. As a result of this collaboration, the project
was built with exceptional quality and was delivered in time and within budget.

CEO, Global Company Inc., France
testimonial3.jpg

The construction process with this crew was a pleasurable experience! They did
all in time and with no safety incidents. Thank you so much guys!

CEO, Global Company Inc., France
testimonial1.jpg

These guys are just the coolest builders ever! They were aware of our financial structure
and focus on cost efficiencies , and they did deliver an exceptional project!

CEO, Global Company Inc., France

News

ClassNK Releases Onboard Poster Describing Common Issues & Recommended Measures When Using Compliant Fuel Oil

ClassNK Releases Onboard Poster Describing Common Issues & Recommended Measures When Using Compliant Fuel Oil

Leading Classification Society ClassNK has published an onboard poster for ships titled “Issues...

Xem thêm
GTT’s Eco-Friendly “Ballast-Water-Free” LNG Bunker & Feeder Vessel Concept Receives Double AiP

GTT’s Eco-Friendly “Ballast-Water-Free” LNG Bunker & Feeder Vessel Concept Receives Double AiP

GTT announces that it has obtained, with its partner Hudong Zhonghua Shipbuilding Group Co...

Xem thêm
Phương tiện nhộn nhịp đến cảng biển, nguồn thu phí hàng hải tăng mạnh

Phương tiện nhộn nhịp đến cảng biển, nguồn thu phí hàng hải tăng mạnh

Mức tăng ổn định về lượt phương tiện giữa mùa dịch Covid-19 giúp việc thu phí, lệ phí trong hoạt...

Xem thêm
Newsletter

Contact

23/1C/174 Van Cao, Ward Dang Giang, District Ngo Quyen, Haiphong City
Floor 1, Building M-H, number 728-730 Vo Van Kiet, Ward 1, District 5, Ho Chi Minh City
tel.: +84 28 3838 3338, +84 28 3838 3809

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *