International Ship Management and Operation

Bắt đầu từ năm 2013, ngoài quản lý và khai thác các tàu, Pegasus cũng đã thực hiện quản lý và khai thác tàu cho các chủ tàu trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu cao và sự tín nhiệm của các chủ tàu. Đây là lĩnh vực mới mẻ, đầy thách thức  nhưng cũng hứa hẹn rất tiềm năng, mang lại hướng kinh doanh mới cho Pegasus và nâng tầm phát triển của Pegasus. Pegasus thực hiện vai trò của “Người quản lý tàu” nhằm duy trì khả năng bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, cũng như sự phù hợp thường xuyên của tàu, thuyền bộ với hệ thống quản lý an toàn, hệ thống an ninh hàng hải quốc tế ISPS Code, các quy định trong Công ước lao động Hàng hải MLC-2006 và các quy định pháp luật hiện hành.