Dịch vụ Tư vấn Hải quan & Thuế trong lĩnh vực Hải quan

Chúng tôi thấu hiểu sự cần thiết của thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi cho bạn và doanh nghiệp của bạn. Các chuyên gia trong lĩnh vực thủ tục hải quan của chúng tôi hiểu cả các quy tắc và quy định của địa phương, cũng như những thách thức của kinh doanh toàn cầu.

Chúng tôi sử dụng kiến ​​thức này để đề xuất, tư vấn các giải pháp chuyên biệt nhằm giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt ngay từ thời điểm chuẩn bị ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, từ đó giảm thời gian thực hiện, tối ưu hóa về tài chính và tồn kho và tư vấn các thủ tục để có được mức thuế suất ưu đãi nhất cho Doanh nghiệp.

Các dịch vụ thông quan PEGASUS cung cấp:

  • Tư vấn về Luật hải quan và Thuế trong lĩnh vực Hải quan và chính sách các mặt hàng xuất nhập khẩu.
  • Làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu các loại hình.
  • Phân loại hàng hóa.
  • Xác định thuế và trị giá tính thuế của hàng hóa.