Mỗi lít xăng tăng 691-797 đồng và dầu tăng 558-652 đồng một lít; World Bank vừa ký với Việt Nam một khoản hỗ trợ không hoàn lại 11,3 triệu USD cho lĩnh vực năng lượng;…

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *