Nhà nước hỗ trợ tín dụng cho các hãng máy bay từ 25000-27000 tỷ VND

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *