Lợi nhuận thăng hoa của doanh nghiệp logistics trong quý đầu năm

Trong quý đầu năm 2021, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất, nhập khẩu đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics tăng mạnh.

Ngành logistics chứng kiến kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý I/2021 nhờ loạt yếu tố tác động tích cực như các hiệp định thương mại, dịch bệnh được kiểm soát tốt và sản lượng tăng. Trong tổng số 24 doanh nghiệp logistics công bố kết quả kinh doanh quý I/2021, có 19 doanh nghiệp ghi nhận lãi tăng trưởng, 2 doanh nghiệp giảm lãi và 3 doanh nghiệp lỗ.

Nhóm các doanh nghiệp vận hành cảng biển đều báo sản lượng hàng hoá qua cảng tăng mạnh, điều này kéo theo doanh thu khai thác cảng tăng. 

Điển hình như công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) công bố doanh thu thuần quý I/2021 đạt 359 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng thấp hơn, ở mức 16% nên lợi nhuận gộp đạt 96,8 tỷ đồng, tăng mạnh 80% so với cùng kỳ 2020.

Trong kỳ HAH, ghi nhận doanh thu tài chính giảm gần 15% xuống mức 3,7 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm 19% còn 6,5 tỷ đồng. Đáng chú ý trong kỳ công ty ghi nhận khoản thu nhập khác hơn 22 tỷ đồng từ hoạt động bán tàu HA Song, trong khi cùng kỳ năm trước khoản thu nhập khác chỉ ghi nhận 120 triệu đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế của HAH đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 174% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 66,8 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.324 đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Lợi nhuận thăng hoa của doanh nghiệp logistics trong quý đầu năm

Tương tự, công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) cũng công bố doanh thu quý I/2021 đạt 132 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đem về 51 tỷ đồng, tăng 18%.

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship – HoSE: VSC) có doanh thu quý I/2021 đạt 435 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế đạt 76,8 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines – UpCOM: MVN) cũng công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong 3 tháng đầu năm với doanh thu đạt 2.630 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đạt 341 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 44 tỷ đồng.  

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (HNX: PHP), doanh thu thuần quý I/2021 đạt 518,6 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 10,3% dẫn tới lợi nhuận gộp thu được gần 204 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Cảng Hải Phòng cho biết, doanh thu quý I/2021 tăng do sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng.

Cảng Hải Phòng còn duy trì khoản tiền gửi có kỳ hạn với 2.588 tỷ đồng tại các ngân hàng. Tổng nợ phải trả giảm nhẹ còn 1.090 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 33 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 635 tỷ đồng. Kết quả, quý I/2021 cảng Hải Phòng báo lãi sau thuế hơn 173 tỷ đồng, tăng 41,7%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 144 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (UpCOM: SGP) báo doanh thu dịch vụ khai thác cảng tăng hơn 73 tỷ đồng, tổng doanh thu quý I/2021 ghi nhận 317 tỷ đồng, tăng 30%. Lợi nhuận gộp tăng tới 40%, cùng với lợi nhuận trong liên doanh liên kết cải thiện mạnh mẽ (từ lỗ 19 tỷ đồng thành lãi 26 tỷ đồng) giúp cho lợi nhuận sau thuế thu về 97,3 tỷ đồng, tăng 385%.

Tài chính - Ngân hàng - Lợi nhuận thăng hoa của doanh nghiệp logistics trong quý đầu năm (Hình 2).

Đối với những doanh nghiệp chuyên về vận tải đường thuỷ, tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans, HoSE: PVT) sở hữu đội tàu vận tải hàng lỏng lớn nhất Việt Nam, doanh thu quý I/2021 đạt 1.717 tỷ đồng, tăng 9%. Lợi nhuận gộp tăng 16%, tiết giảm chi phí và giảm lỗ tỷ giá, lãi thanh lý tài sản 39 tỷ đồng giúp cho lợi nhuận trước thuế công ty này tăng mạnh 95%, đạt 234 tỷ đồng.

Hay công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HoSE: SFI) công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 386 tỷ đồng, tăng 63%; lợi nhuận sau thuế đạt 19,1 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty, kết quả kinh doanh khả quan do doanh thu tài chính tăng như nhận lãi từ công ty con, và chi phí tài chính giảm do không phải dự phòng khoản đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán dài hạn cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco – HoSE: VOS) báo doanh thu dù giảm 26% đạt 255 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp báo dương 4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 24 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm từ lỗ 86 tỷ đồng xuống chỉ còn lỗ hơn 19 tỷ đồng.

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post – UpCOM: VTP) ghi nhận doanh thu thuần quý I/2021 tăng mạnh, đạt 5.158 tỷ đồng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết lợi nhuận tăng đến từ việc tối ưu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng, tăng 12% so với quý cùng kỳ.

Tài chính - Ngân hàng - Lợi nhuận thăng hoa của doanh nghiệp logistics trong quý đầu năm (Hình 3).

Nhóm các công ty cung cấp dịch vụ logistics đa dạng (từ khai thác cảng, kho bãi, vận tải…) quy mô tương đối lớn tại Việt Nam như tổng công ty Kho vận Miền Nam (Sotrans – HoSE: STG), công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD), hay công ty Cổ phần Transimex (HoSE: TMS) cũng thể hiện được sức tăng trưởng ấn tượng.

Công ty Cổ phần Transimex (HoSE: TMS) cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đồng loạt tăng mạnh trong quý đầu năm 2021, lần lượt đạt 1,085 tỷ đồng và 99 tỷ đồng.

Doanh thu của Sotrans đạt 588 tỷ đồng, tăng 42%; lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính khởi sắc, một phần công lớn cũng đến từ nhóm liên doanh liên kết đang lỗ 27 tỷ đồng thành lãi 7 tỷ đồng.

Doanh thu của Gemadept đạt 687 tỷ đồng, tăng 14%. Việc giảm chi phí tài chính, tiết giảm chi phí hoạt động và lợi nhuận khác giúp cho công ty báo lãi trước thuế 192 tỷ đồng, tăng mạnh 36%.

Source: Báo Người Đưa Tin/Nguyễn Thu Huyền

Tuân Lê 16/05/2021

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *