Mức tăng ổn định về lượt phương tiện giữa mùa dịch Covid-19 giúp việc thu phí, lệ phí trong hoạt động hàng hải tăng cao…

phương tiện nhộn nhịp đến cảng biển, nguồn thu phí hàng hải tăng mạnh
Hoạt động hàng hải duy trì được sự tăng trưởng và mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước nhờ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả tại cảng biển – Ảnh minh họa

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị chức năng thực hiện thu phí cảng vụ hơn 600 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020; Phí bảo đảm hàng hải đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; Thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải đạt 192 tỷ đồng.

Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 61% so với dự toán giao.

“Bên cạnh các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu phí, lệ phí hàng hải, kết quả trên có được còn nhờ vào nỗ lực phối hợp giữa các cảng vụ hàng hải Việt Nam và các đơn vị quản lý chuyên ngành tại cảng biển trong việc kiểm soát dịch Covid-19, tạo môi trường hoạt động an toàn, thu hút các hãng tàu đến hoạt động, khai thác.

Riêng đối với tàu nước ngoài, trong hai quý đầu năm, cảng biển Việt Nam đã tiếp nhận hơn 24.700 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tàu xuất nhập cảnh đạt hơn 3.000 lượt (tăng 6%)”, đại diện Cục Hàng hải VN thông tin.

Nguồn tài liệu tham khảo: Báo giao thông

Truơng Phương (Maris) 09/07/2021

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *